Västsvenska Glas

cropped-cropped-Bild2-1-2048x262

Så fungerar ROT-avdraget 2024

Kontakta oss

Västsvenska Glas

Glasmästare i Göteborg & Västsverige Vi reparerar & installerar alla typer av glas & speglar. Glasmästare med fokus på kvalité & service

031-3875100

Så fungerar ROT-avdraget 2024

ROT-avdraget är din bästa vän när du ska renovera. Det ger dig en skatteavdrag på 30% av arbetskostnaden, upp till 50 000 kr per person och år. Under 2024 har detta tillfälligt höjts till 75 000 kr per person och år, men den extra summan gäller från den 1 juli. Tillsammans med grönteknikavdraget och det nya bidraget för energieffektivisering av hus kan ROT-avdraget göra din renovering ännu mer prisvärd.

Uppdatering av ROT-avdraget för 2024

Under 2024 ökas ROT-avdraget från 50 000 kr till 75 000 kr per person och år. En ökning med hela 50% av ROT-avdraget! Men det är viktigt att notera att den här ökningen börjar gälla först efter den 1 juli 2024. Fram till dess är det fortfarande de gamla 50 000 kr per år som gäller. Dessutom har beloppsgränserna för ROT och RUT separerats, så för 2024 är det 75 000 kr för både ROT och RUT.

Funderar du på att renovera din bostad eller byta fönster? Kontakta oss så hjälper vi dig! På Västsvenska Glas har vi skickliga snickare och glasmästare, alla anställda hos oss och redo att ta hand om ditt projekt!

Vi börjar med ett räkneexempel för att förklara hur ROT-avdraget fungerar och går sedan igenom vanliga frågor kring ROT-avdraget.

Ett räkneexempel om ROT-avdrag

Erik och Anna har anlitat ett företag för en stor renovering av deras villa. Arbetskostnaden är 200 000 kr och materialkostnaden 100 000 kr, vilket ger en total kostnad på 300 000 kr.

Med ROT-avdraget på 30% dras 60 000 kr från arbetskostnaden. Totalkostnaden blir då 240 000 kr.

Eftersom Erik och Anna äger huset tillsammans och var och en får göra ROT-avdrag på upp till 50 000 kr per år, eller 75 000 kr efter den 1 juli 2024, kan de använda hela ROT-avdraget på 60 000 kr. De kommer att ha kvar 40 000 kr i ROT-avdrag för året, eller 90 000 kr efter den 1 juli 2024.

Enligt reglerna från 2023 kan de också använda 50 000 kr i RUT-avdrag, eftersom ROT- och RUT-avdraget tillsammans kan vara upp till 75 000 kronor per person och år. Det innebär totalt 150 000 kr för Erik och Anna. Eftersom RUT-avdraget är 50% av arbetskostnaderna motsvarar deras utrymme för RUT-avdrag 50 000 kr, vilket täcker 100 000 kr i arbetskostnader för tjänsterna som omfattas av RUT-avdraget. Från och med 2024 har reglerna ändrats så att beloppsgränserna är 75 000 kr per år och person för både ROT och RUT, vilket innebär att de inte längre tävlar om samma budget.

Vad är ROT-avdrag?

ROT-avdrag är en skattereduktion som privatpersoner får när de använder hantverkstjänster i sin bostad. ROT står för reparation, om- och tillbyggnad. I praktiken innebär det att du får hantverkstjänster till ett kraftigt rabatterat pris. ROT-avdraget dras direkt på din faktura och vi tar hand om hanteringen med Skatteverket, så det innebär inget extra besvär för dig att utnyttja ROT-avdraget.

Hur mycket kan man dra av i ROT-avdrag?

ROT-avdraget är 30% av arbetskostnaderna för hantverkstjänster, inklusive moms. Det gäller alltså inte kostnader för material och andra kostnader som hantverkarna kan ha, såsom resekostnader.

Hur mycket ROT-avdrag har jag rätt till?

ROT-avdraget är maximalt 50 000 kr per person och år, eller 75 000 kr för 2024 när det tillfälligt höjts. Det gäller för varje person som är delägare och bor i bostaden. Om ni till exempel är två personer i hushållet är summan ni kan använda i ROT-avdrag 100 000 kr per år, eller 150 000 kr för 2024. ROT-avdraget kan fördelas mellan personerna i hushållet hur ni vill, men max 50 000 kr per person, eller 75 000 kr för 2024. Om ni vill ändra fördelningen går det bra att göra det i er skattedeklaration också.

Hur räknar man ut ROT-avdraget?

ROT-avdraget är 30% av arbetskostnaden. För att räkna ut ROT-avdraget tar du arbetskostnaden inklusive moms gånger 0,3. Då får du ROT-avdraget för projektet. Detta kan du dra av från arbetskostnaden då det täcks av Skatteverket.

Hur mycket måste arbetskostnaden vara för att få fullt ROT-avdrag?

För att kunna använda hela ROT-avdraget på 50 000 kr per person måste arbetskostnaden vara minst 166 667 kr per person. Detta eftersom 30% av 166 667 kr är de 50 000 kr som är maxbeloppet för ROT-avdrag per person och år. För att använda ROT-avdraget för två personer, dvs 100 000 kr, måste arbetskostnaden vara dubbelt så hög. Under 2024 när ROT-avdraget tillfälligt höjts till 75 000 kr krävs det att arbetskostnaden är 250 000 kr för att använda hela ROT-avdraget.

Hur mycket måste man tjäna för att få ROT-avdrag?

För att kunna dra fullt ut av skattereduktionen som ROT-avdraget erbjuder måste du ha betalat tillräckligt med skatt under året. Det exakta beloppet beror på flera faktorer, men för invånare i västra Sverige krävs det ungefär 32 500 kr i bruttolön per månad för att kunna nyttja hela skatteavdraget på 50 000 kr. Om du har tjänat mindre kan du fortfarande dra av från ROT-avdraget, men inte hela beloppet. Skatteverket tillhandahåller en användbar kalkylator där du kan beräkna ditt utrymme för ROT-avdrag. Med det tillfälliga höjda ROT-avdraget för 2024 krävs det något högre inkomst för att kunna utnyttja det fullt ut.

Vad kan man få ROT-avdrag för?

På Skatteverkets webbplats finns en detaljerad lista över vilka arbeten som omfattas av ROT-avdraget. I princip täcker det de flesta reparationer och underhåll av bostaden. Även om- och tillbyggnader kan inkluderas i ROT-avdraget om den ursprungliga byggstrukturen behålls till största delen.

Hur får man ROT-avdrag?

För att dra nytta av ROT-avdraget måste du uppfylla villkoren och ha betalat tillräckligt med skatt så att det finns utrymme för avdraget. Därefter är det bara att informera det företag du anlitar för hantverkstjänsterna, så drar de av ROT-avdraget direkt på fakturan och hanterar ansökan till Skatteverket.

Hur fungerar ansökan om ROT-avdrag?

Företaget du anlitar drar av ROT-avdraget direkt på fakturan. När arbetet är slutfört och du har betalat, ansöker företaget om utbetalning av ROT-avdraget från Skatteverket. Företaget behöver uppgifter från dig såsom personnummer för de personer som avdraget ska gälla, fastighetsbeteckning och eventuellt organisationsnummer för bostadsrättsföreningen och lägenhetsnummer. Du kommer sedan att få en bekräftelse från Skatteverket om att ROT-avdraget har gjorts.

Kan man få ROT-avdrag för nybyggda hus?

Nybyggda hus har inte rätt till ROT-avdrag förrän de har varit färdigställda i minst fem år. Detta kallas för ”femårsregeln”.

Måste man bo i bostaden för att få ROT-avdrag?

För att kunna dra nytta av ROT-avdraget måste du, förutom att äga eller vara delägare i bostaden, också bo i den. Du kan dock ha flera bostäder, till exempel en andra bostad eller fritidshus, där du också kan använda ROT-avdraget om du bor där ibland. ROT-avdraget är personligt och inte kopplat till fastigheten, så det maximala beloppet är fortfarande totalt 50 000 kr per person och år, även om det fördelas över flera bostäder.

Hur fungerar ROT-avdraget när det finns två eller fler ägare?

ROT-avdraget är upp till 50 000 kr per person, eller tillfälligt 75 000 kr per person under 2024. Om det finns flera ägare av fastigheten kan alla använda sina individuella ROT-avdrag. Till exempel kan två ägare använda totalt 100 000 kr (2 * 50 000 kr) i ROT-avdrag per år.

Kan man använda ROT-avdrag för sommarstuga eller fritidshus?

Ja, om du äger en sommarstuga, fritidshus eller annan bostad där du bor ibland räknas även det som din bostad och du kan använda ROT-avdrag för det.

Kan man få ROT-avdrag för arbete man utför själv?

Nej, du får inte ROT-avdrag för arbete som du utför själv. Det är vanligt att man anlitar ett företag med F-skatt för att dra av ROT-avdraget från arbetskostnaden direkt på fakturan om du har kommit överens om det.

Vad är maxbeloppet för ROT- och RUT-avdrag tillsammans?

Det är viktigt att veta att ROT- och RUT-avdrag, som gäller hushållsnära tjänster, räknas samman och får sammanlagt vara maximalt 75 000 kr per person och år. I RUT-avdraget kan du dra av 50% av arbetskostnaderna, till skillnad från ROT-avdraget.

Vem ansvarar för att villkoren för ROT-avdraget är uppfyllda?

Det är du som beställare av tjänsten som är ansvarig för att alla villkor för ROT-avdraget är uppfyllda. Om villkoren inte är uppfyllda eller om du inte har tillräckligt med ROT-avdrag kvar, måste du själv betala den delen till företaget.

Hur påverkar betalningsdatumet på fakturan vilket år ROT-avdraget görs?

ROT-avdraget gäller det år då fakturan betalas. Om fakturan till exempel betalas i december 2023 gäller ROT-avdraget för det året, förutsatt att arbetet utförs före den 31 januari 2024.

Kan man dela upp ROT-avdraget på flera tillfällen under året?

Ja, ROT-avdraget kan delas upp på flera tillfällen under året. Du behöver alltså inte använda hela avdraget vid ett och samma tillfälle.

ROT-avdraget för bostadsrätter
 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger.
 • Arbetet ska utföras i bostaden, det vill säga innanför bostadens tak, väggar och golv, och gälla åtgärder som bostadsrättshavaren ansvarar för enligt föreningens stadgar.
ROT-avdraget för bostadsrätter ges för följande plåt- och glasarbeten
 • arbeta på insidan av befintliga fönster, exempelvis byta glaset i den inre fönsterbågen eller montera tätningslist.
För bostadsrätter gäller inte ROT-avdraget för följande plåt- och glasarbeten
 • göra plåt- och glasarbeten utanför kundens bostad, till exempel i företagets egna lokaler
 • byta fönster och gångjärn i fönster, arbeta mellan eller på utsidan av befintliga fönster
 • montera solfilm på fönster eller sätta upp myggnät, även om det görs på insidan av fönstret
 • glasa in balkonger eller altaner
 • byta glasskärmar på data- och it-utrustning; 
 • putsa fönster
 • reparera eller byta plåttak, hängrännor och stuprör.
ROT-avdraget för bostadsrätter ges för följande reparations och underhållsarbeten
 • slipa och byta golv, tak och väggmaterial.
 • sätta kakel och klinker
 • byta och reparera köksluckor och innerdörrar samt lås och handtag på innerdörrar
 • arbeta på insidan av en ytterdörr
 • byta och reparera innerfönster och fönsterfoder
 • sanera asbest och radon i samband med byggarbete
 • reparera bostaden på grund av skadedjur.
ROT-avdraget för bostadsrätter ges inte för följande reparations och underhållsarbeten
 • reparera och underhålla markiser, persienner, lamellgardiner, rullgardiner och solskydd
 • reparera och underhålla staket, murar, båtbryggor, pooldäck, balkonger och altaner samt tillhörande räcken
 • arbeta på gemensamma ytor, till exempel tak, fasader, trapphus och entréer
 • byta eller reparera ytterdörrar eller lås i ytterdörrar, fönster eller fönsterbleck; se dock godkända arbeten på insidan av fönster under Glas och plåt
 • tilläggsisolera
 • göra energideklarationer eller mäta fukt, radon eller asbest
 • bekämpa skadedjur.
ROT-avdraget för bostadsrätter ges för följande arbeten när man ska  bygga om och bygga till : 
 • bygga om och till en bostadsrätt.
 • göra förbättringsarbeten, till exempel byta plastmatta till trägolv eller våtrumstapet till kakel
 • montera fast köks- och badrumsinredning samt installera vitvaror i samband med byggarbetet
 • montera platsbyggda fasta möbler, exempelvis garderober och bokhyllor
 • riva innerväggar och bygga om lägenhetens planlösning
 • installera trapphiss.
ROT-avdraget för bostadsrätter ges inte för följande arbeten när man ska  bygga om och bygga till : 
 • arbeta med att färdigställa en nyproducerad bostad
 • bygga eller bygga om en balkong eller en altan – inte heller arbete som sker på insidan av bostaden till följd av arbete med balkong eller altan, till exempel att flytta ett element eller sätta in en balkongdörr
 • installera och reparera pooler eller bad utomhus, även om de byggs in i en altan som tillhör huset.
 • bygga ett helt nytt hus eller en friggebod, ett garage, ett växthus eller liknande fristående byggnad
 • bygga om eller bygga till ett förråd, garage, carport eller gäststuga
 • byta ytterdörr
 • bygga pooldäck, staket och murar
 • montera fristående möbler, markiser, persienner, lamellgardiner, rullgardiner eller solskydd, eller för att skruva upp eller ner en gardinstång.
 • montera upp eller ned en byggnadsställning på utsidan av bostaden
 • skriva bygglovshandlingar eller anlita en arkitekt, kvalitetsansvarig, besiktningsman eller liknande.
ROT-avdraget för småhus
 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger eller på tomten i nära anslutning till bostaden.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa befintligt glas och plåt till det skick som det var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla.
ROT-avdraget för småhus ges för följande plåt- och glasarbeten
 • reparera eller byta ut fönster samt för att montera bullerglas och isolerglas
 • glasa in balkonger och altaner
 • reparera, rengöra eller byta ut plåttak, hängrännor och stuprör.
För småhus gäller inte ROT-avdraget för följande plåt- och glasarbeten
 • göra plåt- och glasarbeten utanför kundens bostad, till exempel i företagets egna lokaler
 • montera solfilm på fönster eller sätta upp myggnät
 • byta glasskärmar på data- och it-utrustning; 
 • putsa fönster; se godkänd fönsterputsning under 
v för småhus ges för följande reparations och underhållsarbeten
 • slipa och byta golv, tak och väggmaterial; se även Målning och tapetsering
 • sätta kakel och klinker
 • byta och reparera köksluckor, dörrar, dörrlås, dörrhandtag och fönsterbleck; 
 • byta och reparera fasader, hängrännor och takpannor; se även rengöring av takpannor m.m. 
 • reparera och underhålla entrétrappor, balkonger och altaner samt tillhörande räcken, förutsatt att de är ihopbyggda med huset
 • sanera asbest och radon i samband med byggarbete
 • reparera på grund av skadedjur
 • montera och montera ner byggnadsställningar i samband med rotarbete.
ROT-avdraget för småhus ges inte för följande reparations och underhållsarbete:
 • reparera och underhålla pooldäck, staket, murar och båtbryggor
 • reparera och underhålla markiser, persienner, lamellgardiner, rullgardiner och solskydd; se 
 • göra energideklarationer eller mäta fukt, radon och asbest
 • bekämpa skadedjur.
ROT-avdraget för småhus ges för bygga om och bygga till om: 
 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger eller på tomten i nära anslutning till bostaden.
 • Bostaden ska vara äldre än fem år. 
 • Större delen av den ursprungliga byggnadsstommen på huset ska behållas.
ROT-avdraget för småhus ges för följande arbeten när man ska  bygga om och bygga till : 
 • Riva väggar och bygga om planlösningen i ett hus samt arbeta med tilläggsisolering
 • göra förbättringsarbeten, till exempel byta plastmatta till trägolv eller våtrumstapet till kakel
 • göra tillbyggnad av bostadshus, förråd, garage, carport eller gäststuga. Någon av tillbyggnadens sidor ska till minst 75 procent sitta ihop med den befintliga byggnadens yttervägg eller så ska det finnas en dörr emellan; 
 • bygga altan och balkong till exempel i trä eller på gjuten platta, förutsatt att de byggs ihop med huset
 • montera markiser och platsbyggda fasta möbler, exempelvis garderober och bokhyllor
 • montera och montera ner byggnadsställningar i samband med rotarbete
 • installera motoriserade mörkläggningsgardiner och liknande, förutsatt att elarbete är en del av installationen. Rotavdrag ges dock inte för smarta hem-lösningar och installation av programvara etcetera
 • montera fast köks- och badrumsinredning samt installera vitvaror i samband med omfattande byggarbete eller renovering
 • installera centraldammsugare och trapphiss
 • bygga och reparera en inomhuspool.
 
ROT-avdraget för småhus ges inte för följande arbeten när man ska  bygga om och bygga till : 
 • installera och reparera pooler eller bad utomhus, även om de byggs in i en altan som tillhör huset
 • bygga ett helt nytt hus eller en friggebod, ett garage, ett växthus eller en liknande fristående byggnad
 • arbeta med att riva ett hus, även om det byggs upp ett nytt på den gamla stommen
 • bygga pooldäck, staket och murar eller lägga sten och plattor direkt på mark
 • montera fristående möbler, persienner, lamellgardiner, rullgardiner eller solskydd, samt skruva upp eller ned gardinstång.
 • skriva bygglovshandlingar eller anlita en arkitekt, kvalitetsansvarig, besiktningsman eller liknande.
 
Fullständiga bestämmelser för ROT-avdraget finns på Skatteverkets webbplats.

För renoveringar som syftar till energieffektivisering, såsom att byta från direktverkande el till vattenburen värme, byta till energibesparande fönster eller tilläggsisolera huset så kan du också vara berättigad till energieffektiviseringsbidrag, vilket kan kombineras med ROT-avdraget. Läs om energieffektiveseringsbidraget.

Västsvenska glas

Vi på Västsvenska Glas finns här för att hjälpa dig med alla dina behov av glas, fönster och enklare byggarbeten som att bygga altan i hela Västsverige. Oavsett projekt kan vi bistå med professionell service och högkvalitativa produkter.

Kontakta oss så hjälper vi dig att planera och genomföra dina projekt med ROT-avdraget i åtanke. Våra erfarna team av proffs står redo att göra ditt projekt så smidig och kostnadseffektiv som möjligt

Taggar :

ROT-avdrag

Dela  :

Vår process

Anlita oss i fyra steg

Vår 4-stegsprocess för att alltid leverera kvalité

01

Offert

Vi inleder uppdraget med ett möte där vi går igenom era önskemål. Utifrån detta levererar vi en offert med fast pris.

Uppstart

Under uppstarten är vår projektledare på plats för att gå igenom varenda detalj. Det gäller allt från fönster till väggar, tak och snickerier. Denna förbesiktning lägger grunden för en lyckad arbetsprocess.

02

Genomförande

Samma projektledare som tidigare besökt er kommer att leda arbetet från början till slut. Kommunikationen är extremt viktig för oss och kundens synpunkter värderas högt.

03

Avslut

När arbetet är utfört inleder vi en intern besiktning (försyn) för att säkerställa hög kvalitet. Det följs av en efterbesiktning tillsammans med kunden. När du är hundra procent nöjd med vårt jobb vet vi att det är ett lyckat projekt. Att du trivs är viktigast för oss, det gör oss stolta.

04

Referenser

Våra kunder säger

Ari Ebraim

Helt klart de bästa glasmästarna och med snabb service👍

Ari Ebraim

Moa A

Fick supersnabb hjälp och trevligt bemötande. Rekommenderar varmt Västsvenska glas!

Moa A

Henrik Sjölander

Glasmästare som är mästare på glas.

Henrik Sjölander

Ann-christine Gustafsson

Trevlig personal, jobbar snabbt och håller rent omkring sig

Ann-christine Gustafsson

Fredrik Olsson

Trevlig och proffsig personal!

Fredrik Olsson

Radwan Elkhalki

Tjänst: Glasinstallation Positiva: Kvalitet, Mervärde, Professionalism

Radwan Elkhalki

Kontakta oss

Kontakta oss för prisförfrågan

Kontaktformulär

Lämna ett meddelande

Glasmästare i Göteborg