Bor du i hus? Vad är väl bättre än en uteplats där du och dina kära kan njuta en en god kopp kaffe på lördagsmornarna, grillkvällar och andra nöjen. Vi får ofta frågan kring hur stor altan man får bygga utan bygglov och precis som med många andra frågor finns det inte ett glasklart svar. Däremot hoppas vi kunna ge dig en fingervisning.

Bygga altan

Att bygga en altan

Beroende på hur du vill bygga din altan och vart din fastighet ligger kan du i vissa fall behöva bygglov för att bygga en altan. Du behöver inte själv avgöra huruvida bygglov är något som ska sökas eller ej, utan det är byggnadsnämnden i den kommun där du är bosatt som gör en bedömning om bygglov behövs. 

Ett mindre trädäck som byggs i marknivå kräver som regel inte bygglov. Om man å andra sidan bygger en lite mer uppseendeväckande altan som förändrar byggnadens yttre utseende på ett avsevärt sätt, om den räknas som en nytillbyggnad eller en tillbyggnad krävs ofta bygglov. 

Andra krav

Även om altanen du ska bygga kräver bygglov eller ej finns det vissa krav som oavsett ska uppfyllas. Bland annat ska den ha en viss hållfasthet och bärförmåga. 

Altan som inte kräver bygglov

Generellt sätt säger man att bygglov inte krävs om en altan byggs maximalt 3,6 meter från ett hus, som maximalt är 1,8 meter hög och placeras minst 4,5 meter från en gräns samt inte på en plats som är värdefull utifrån ett historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv.

Bra ett veta är att om man håller sig inom spannet vi nämner ovan behöver man inte heller följa de bestämmelser som framgår av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Altan som kan kräva bygglov eller anmälan

Som vi tidigare nämnt krävs ofta bygglov för altaner som ändrar utseendet på huset avsevärt eller som är att anse som ny- eller tillbyggnad. Generellt sätt kan man också säga att bygglov allt som oftast krävs när man bygger altanen på högre höjder över marken. 

Om en altan byggs i ett område som är värdefullt utifrån ett historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv kan det krävas bygglov. Det samma gäller om altanen du tänkt bygga är längre än 3,6 meter från huset. Om en altan kommer att bli högre än 1,8 meter krävs som regel alltid bygglov. 

Om du uppfyller eller anar att du uppfyller något av ovanstående är det viktigt att du kontaktar kommunen och tar reda på om det krävs bygglov eller ej. 

Bygga altan

Är du intresserad av att bygga altan? Kontakta oss!

På Västsvenska Glas är vi experter på snickeri och glas. Vår kunskap är lång och bred och vi erbjuder alla våra kunder en nöjd-kund garanti. Vi arbetar i hela storgöteborg och rör oss i både Lerum, Partille, Göteborg, Kungälv, Kungsbacka. Tjänsterna vi erbjuder är berättigade ROT-avdrag. Är du intresserad av att bygga en altan? Eller kanske något annat inom glasmästeri och snickeri? Varmt välkommen att kontakta oss eller begär en offert direkt, givetvis helt kostnadsfritt. 

Leave a comment