All Posts

Dags att fixa dina fönster, reparera glasrepor eller byta ut glasen?

glasmästare, glasmästeri

Fönster är en viktig del av alla byggnader. De låter naturligt ljus komma in och ger även möjlighet för frisk luft att cirkulera. Det finns många olika typer av fönster, och var och en har sina fördelar. Exempelvis finns inåt- och utåtgående fönster, sideswing-fönster och karmfasta fönster. Oavsett vilket fönster man har sker det emellanåt olyckor där fönstren skadas eller…

Read more